Her får du oversikten over skolestart på skolene i august.

Grunnskolene i Lier: Nytt skoleår starter onsdag 17. august 2016: