Gjennom en rekke arrangementer fra 29. september til 26. oktober settes psykisk helse på dagsorden i Lier.

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober 2016. Både før og etter er det rekke arrangementer i Lier som setter fokus på endringer i livet og psykisk helse.

 

Les mer: Verdensdagen for psykisk helse 2016

Årets tema er «…fordi livet forandrer seg…» og handler om at endinger er en naturlig del av livet. Hvordan vi møter endringene vil kunne påvirke vår psykiske helse. Hvordan vi har det kan påvirke hvordan vi takler disse endingene.

ier kommune har i sitt handlingsprogram for 2016-2019 satt som et av hovedprioriteringene: God psykisk helse for alle innbyggere. «Lier kommune skal sikre god psykisk helse og trivsel for alle innbyggere», heter det i handlingsprogrammet, og spiller godt opp mot tematikken i Verdensdagen for psykisk helse.

Det blir flere arrangementer i Lier fra 29. september til 26. oktober. Her vil du møte brukerhistorier, kulturelle innslag, presentasjon av psykisk helsetilbud, stands og myldring. Det er også lagt opp til tid og rom for spørsmål og diskusjoner – og mange aldergrupper er involvert.

Vi oppfordrer liunger i alle aldre til å finne et arrangement som passer.

Klikk her for å se fullstendig program