Sakspapirene til de politiske møtene i Lier kommune i juni er nå tilgjengelige.

Alle politiske møter er åpne for publikum, og publikum har anledning til å stille spørsmål i forkant.

Sakslistene finner du i vår innsynsløsning.

Planutvalget og miljøutvalget har møter 2. juni.

Tjenesteutvalget har møte 3. juni.

Formannskapet 4.juni.

Kommunestyret har møte 16.juni. Alle møtene starter klokken 18.00.