Sakspapirene til de politiske møtene i Lier kommune i mars er klare. Det er også møte i styringsgruppen for kommunereformen torsdag 26.mars.

Alle politiske møter er åpne for publikum, og publikum har anledning til å stille spørsmål i forkant.

Sakslistene finner du i våre innsynsløsning.

Planutvalget og miljøutvalget har møter 24. mars.

Tjenesteutvalget har møte 25. mars.

Formannskapet har møte 26. mars.

Alle møtene starter klokken 18.00.

I tillegg til møte i formannskapet, er det en rekke andre møter for formannskapets representanter torsdag 26.mars.

Kl. 10.00              Arbeidsgiverutvalg
Kl. 11.30              Valgstyret har møte for å velge folk til stemmestyrene
Kl. 13.00              Ekstraordinær generalforsamling Lier drift as
Kl. 14.00              Work-shop for eierorganet
Kl. 18.00              Formannskapsmøte

Etter formannskapsmøtet settes møte i styringsgruppen for kommunereformen (som er formannskapet).