3. mars er det kommunestyremøte i Lier kommune. Kommunestyret skal blant annet behandle saken om utfylling i Gilhusbukta og en sak om friluftslivets år.

Møtet i kommunestyre finner sted på Haugestad i Lierbyen kl 18.00.

Ved åpningen av møtet vil administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff i Vestre Viken helseforetak gi en orientering om status for planarbeidet med nytt sykehus. 

Sakslisten til møtet finner du her.

I forkant av møtet har publikum anledning til å stille spørsmål til de folkevalgte.