Sakene til den politiske møterunde i uke 49 er publisert på kommunens nettsider.

Sakspapirene til de politiske utvalgene i uke 49 er tilgjengelig i vår innsynsløsning: http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/dmb/AllDmb

Planutvalget – 6. desember på Haugestad
Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget – 6. desember på Glitra
Miljøutvalget – 7. desember på Madam Tveten
Helse-, sosial- og omsorgsutvalget – 7. desember på Glitra.
Formannskapet – 8. desember på Glitra.

Alle møtene starter klokken 18.00 og er åpne for publikum.

Det er anledning for publikum til å stille spørsmål i forkant av møtet.

Velkommen!