Sakene til de politiske møtene i uke 45 er nå klare.

Sakspapirene til de politiske utvalgene i november er tilgjengelig i vår innsynsløsning: http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/dmb/AllDmb

Planutvalget – 8. november på Haugestad
Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget – 8. november på Glitra
Miljøutvalget – 9. november på Haugestad
Helse-, sosial- og omsorgsutvalget – 9. november på Glitra.
Formannskapet – 10. november på Glitre.

Alle møtene starter klokken 18.00 og er åpne for publikum.

Det er anledning for publikum til å stille spørsmål i forkant av møtet.

Velkommen!