Saker til kommunestyret 14.april

14.april kl18 er det møte i kommunestyret i Lier kommune.

Kommunestyret er åpent for publikum og før møtet starter har publikum anledning til å stille spørsmål til de folkevalgte.

På sakslisten står blant annet bygging og drift av ny 9'er kunstgressbane i Sylling.

De politiske sakene til møtet finner du her.

Sist oppdatert: 27. november 2015