Denne uken er første runde med politiske møter i Lier kommune i 2015.

Sakspapirer til alle politiske møter i Lier kommune finner du på våre nettsider. Her finner du også møtekalender for den politiske aktiviteten i kommunen.

Politiske møter er åpne for publikum, og i forkant av møtet har publikum anledning til å holde
innlegg eller stille spørsmål til de folkevalgte.