Det er politisk møterunde i Lier kommune denne uken.

Her kan du se sakspapirene for de politiske utvalgene som har møte denne uken:

Planutvalget - møte 14. november:

http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1876&documentTypeId=MI

Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget - møte 14. november:

http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1883&documentTypeId=MI

Miljøutvalget - møte 15. november:

http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1890&documentTypeId=MI

Helse-, sosial- og omsorgsutvaltet - møte 15. november

http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1893&documentTypeId=MI

Formannskapet - møte 16. november:

http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1872&documentTypeId=MI

Eldrerådet - møte 13. november:

http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1869&documentTypeId=MI

Administrasjonsutvalg - møte 16. november:

http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1902&documentTypeId=MI