Barnas Miljøpris i Grønne Lier deles ut hvert år i Lier kommune.  Frist for påmelding er 28. januar 2015.

Barnas miljøpris skal stimulere til utvikling av holdninger og engasjement for miljøvern blant barn og unge i kommunen.

Prisen skal gis for et prosjektarbeid knyttet til miljø. Prosjektet skal foregå i skole- /barnehageåret og være en del av skolen, barnehagens eller organisasjonens miljøarbeid.

- Barn og unge er gode ambassadører for miljøarbeid. Vi håper så mange som mulig melder seg på, sier miljørådgiver Ingebjørg Tofte.  

Les mer om barnas miljøpris og miljøprisen i Grønne Lier

Prisen deles ut hvert år i Lier kommune, og registreringsfrist for miljøprosjektet er 28. januar 2015.
Frist for innlevering av prosjektrapport er 1. mai 2015.Postadresse: postmottak@lier.kommune.no eller PB 205, 3401 Lier