Vet du om noen som fortjener pris for god byggeskikk? Da kan du sende inn forslag innen 1.mai.

Byggeskikkprisen i Lier kommune kan gå til prosjekter som ved sin utforming og tilpasning til sted og miljø kan bidra til å heve den allmenne byggeskikken.

Prosjektet kan være et nybygg, rehabiliteringsarbeider eller utvikling av uteanlegg.

Prisen består av en planket og et diplom, og gis til byggherren for det aktuelle prosjektet.
Vinneren kåres av en jury oppnevnt av Lier kommune, og prisen deles ut under Lierdagene 2015.

Lier kommune inviterer med dette alle til å sende inn forslag til prosjekter i kommunen som kan være aktuelle for prisen.

Prosjektet må være ferdigstilt i løpet av de siste to årene, det vil si i løpet av 2013-2014.

Forslag må inneholde navn og adresse på prosjektet, samt navn og adresse på forslagsstiller.

En kort begrunnelse for forslaget er ønskelig, men ikke nødvendig.  

Frist for å sende inn forslag er 1.mai 2015.

Forslag kan sendes til: postmottak@lier.kommune.no og merkes byggeskikkprisen 2015. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Gro H. Bråthen ved planseksjonen:
Tlf: 32 22 04 18
E-post:gro.brathen@lier.kommune.no
 

Vinner 2013: Terrassehuset i Risenbakken i Hasselbakken vant prisen i 2013. (Trykk på bildene, så blir de større.)