Nyttige vakttelefoner i julen

Servicetorget har vanlige åpningstider i romjulen, og vakttelefonene våre er betjent hele døgnet.

Vi i Lier kommune ønsker alle innbyggere, næringslivet og andre samarbeidspartnere en riktig god jul og en fin julehøytid.

Servicetorget og rådhuset er åpent til vanlige åpningstider gjennom hele romjulen.

Nedenfor finner du numrene til vakttelefoner til kommunen. Det kan være nyttig hvis det oppstår en situasjon der du eller noen rundt deg trenger bistand.

Barnevernvakt:

Vakttelefon: 32 04 65 00

Legevakt:

116 117

Kriseteam:

Lier kommune har et psykososialt kriseteam. Oppstår det hendelser på hverdager på dagtid, ta kontakt med enheten for psykisk helse. Skjer det noe på kveldstid eller i helgen formidles kontakten gjennom politiet eller legevakten.

Vakttelefoner vei, vann og avløp (Viva iks):  

Vann:  32 22 58 83

Avløp:  32 22 58 87

Vei: 913 34 160

Nødnummer:
Brannvesen: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Sist oppdatert: 04. januar 2017