Hvordan ser du for deg utviklingen av Lierbyen i årene fremover? Tirsdag 18. oktober kan du stille spørsmål og komme med innspill når ordfører Gunn Cecilie Ringdal har nettmøte på Facebook.

Tirsdag 18. oktober mellom klokken 10.00 og 12.00 kan du treffe Lier-ordføreren på Facebook og komme med innspill om utviklingen av Lierbyen. Ordføreren har i 2016 gjennomført en serie nettmøter på Facebook, og temaet denne gangen er: «Utviklingen av Lierbyen».

Ordføreren er opptatt av å understreke at det allerede skjer mye positivt i Lierbyen.

Stor aktivitet

- Det er viktig å minne om at det skjer mye positivt i Lierbyen allerede. Se på alle helgearrangementene som har vært i det siste, og flere er på gang. Nå blir det ryddet opp langs elvestien opp Vestsideveien, samtidig som det anlegges ny sykkelvei fra linjeveien (Egge) og til Lierbyen, og har nettopp fått en flott sykkelvei fra Lierbyen mot Drammen. Vi har nylig åpnet en fantastisk skole med flerbruk for turn, idrett, uteanlegg og kulturscene. Det er et godt utvalg av kafeer, serveringssteder og ulike tjenestetilbud, for å nevne noe, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Strategisk næringsplan

Lier kommune jobber nå med en strategisk næringsplan, der stedsutvikling er et viktig tema.

- Lierbyen er særskilt nevnt, og jeg har laget meg arbeidstittelen «kreative sentrum i Grønne Lier». Lierbyen og Fjordbyen må «bindes sammen», samtidig som vi binder sammen hele Lier. Da tenker jeg på vår identitet, hva er vi gode på? Vårt potensiale og fremtidsvyer for kommunen. Jeg mener det også er viktig at vi planlegger hvilke bedrifter og næringer vi skal satse på i Fjordbyen, og vi må starte i god tid før Fjordbyen er ferdig utbygd, også gjennom aktivt bruk av Lierbyen, forteller ordføreren, og peker på hun mener kommunen bør jobbe for å etablere et gründerhus i Lierbyen.

- Vi har mange gode tiltak for gründere i Lier, men gjennom en fysisk etablering kan dette synliggjøres og få lov til å videreutvikle seg. Jeg er opptatt av «trygge arbeidsplasser» som grunnlag for stedsutviklingen i Lierbyen. Bygger vi stein for stein så vil vi få mer av både handel og tjenester, mener Gunn Cecilie Ringdal.

Kom med spørsmål og innspill om Lierbyen

Hovedhensikten med ordførerens nettmøter på Facebook har vært å senke terskelen for innbyggerne til å komme med innspill og få direkte dialog med ordførere.

Tirsdag 18. oktober har du anledning til å komme med innspill om stedsutviklingen i Lierbyen og stille spørsmål til ordføreren. Har du gode innspill til enkle opplegg for utsmykning av sentrum, så tas disse imot med stor takk. Du kan enten gå inn på Facebook-sidene til kommunen og sende spørsmål der, eller du kan sende på epost til: gronnelier@lier.kommune.no