Men vær rask. Søknadsfristen går ut onsdag 1. november!

Buskerud fylkeskommune bevilger årlig støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak.

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) fatter vedtak om tildeling av midler etter innstilling fra en arbeidsgruppe bestående av representanter fra fylkeskommunen, Trygg Trafikk og Statens vegvesen. 

Trenger ditt lag eller forening støtte til trafikksikkerhetstiltak - da er det greit å søke innen fristen 1. november. 

Hvem kan søke

Støtten kan gis til enkeltpersoner, lag og frivillige organisasjoner. I dette ligger også foreldreutvalg i skoler og barnehager. Se søknadskriterier for mer informasjon.

Hvordan søke?

Søknad om fylkeskommunal støtte til trafikksikkerhetstiltak må sendes innen 1. november hvert år. Benytt eget søknadsskjema

Les mer på fylkeskommunens nettsider