8. oktober tok ordfører Helene Justad de første spadetakene for det nye sykehjemmet i Lier.

Etter planen skal det nye sykehjemmet, som skal erstatte gamle Frogner sykehjem, stå ferdig februar 2016.

Derfor var det en viktig milepæl at ordfører Helene Justad (H) tok de første spadetakene onsdag 8. oktober.

Det nye sykehjemmet skal som kjent ligge ved Lier sykehus.

I uke 42 starter arbeidene på sykehjemstomten. I første om gang skal det fjernes trær og masser for å gjøre tomten klar til bygging. Særlig de første tre ukene vil det være mye byggeaktivitet.

Prosjektet har opprettet en facebook-side der det vil bli lagt ut informasjon. Det blir også sendt ut informasjon
til innbyggere i nærmiljøet.

Mer om prosjektet

Følg på Facebook