Tirsdag 3. februar kl. 18 er det kommunestyremøte på Haugestad i Lierbyen.

Alle politiske møter i Lier kommune er åpne for publikum, og det er mulighet til å stille spørsmål før møtet starter.

På sakslisten til møtet 3. februar står blant annet detaljregulering av utfyllingen i Gilhusbukta og en klagesak om bygging av en ridehall.