Yrkesmessen på Høvik skole i Lier venter 800 besøkende torsdag 18. januar.

Om lag 100 yrker vil være representert når skolene i Lier og bygdas to Rotyaryklubber torsdag 18. januar inviterer alle 10. klasseelevene i Lier og foresatte til yrkesmesse på Høvik skole.

Arrangøren håper på 800 besøkende.

- En unik mulighet

Yrkesmessa skal synliggjøre mangfold, muligheter og potensielle utdanningsløp for elevene.

– Yrkesmessa er en unik mulighet til å bli kjent med de ulike yrkene og å få møte engasjerte mennesker som til daglig utøver yrket og er stolte av yrket sitt. De kjenner utdanningsmulighetene, arbeidsmulighetene og arbeidsdagen i yrket, forteller rådgiver Gunn Hansen ved Høvik skole.

Hun håper mange elever og foresatte benytter muligheten, og hun er svært glad for at samarbeidet med to Rotary-klubbene i Lier gjøre det mulig å gi elever og foreldre et så omfattende tilbud om yrkesveiledning

Fakta:

Når? Torsdag 18. januar 2018. Offisiell åpning klokken 18.30. Yrkesmessen er åpen for elever og foresatte fra klokken 18.00.

Hvor? Arrangementet vil foregå på Høvik skole i Lier

For hvem? Arrangementet er for alle elever og foresatte på 10. trinn ved ungdomsskolene i Lier og første trinn på videregående skole, med foresatte.