Forslaget til ny strategisk næringsplan for Lier er nå sendt ut på høring. Onsdag 26. oktober arrangeres et frokostmøte for å få innspill og debatt.

 Lier kommune sender ut forslag til strategisk næringsplan på høring, og inviterer til frokostmøte for å få innspill. Det legges opp til en måneds frist for å gi innspill, med mål om at planen blir vedtatt i løpet av 2016. 

Forslaget til strategisk næringsplan har en innledende del 1, og en strategisk og handlingsrettet del 2. Det er del 2 det er særlig aktuelt å gi innspill til.

Planen legger opp til en langsiktig strategi for perioden frem til 2028. Her foreslås fem strategiske mål for kommunens arbeid for økt næringsaktivitet. Planen har også en handlingsplan for perioden 2017 – 2020. Her foreslås det seks innsatsområder med tilhørende tiltak som kommunen særlig skal fokusere på de nærmeste årene.

HER KAN DU LESE FORSLAGET TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Inviterer til frokostmøte

I forbindelse med næringsplanen inviterer Lier kommune til et frokostmøte på Lier kulturscene onsdag 26. oktober fra klokken 08.00 til 10.00.

Her er programmet for frokostmøtet:

8.00 – 8.30:         Frokost og mingling
8.30 – 8.35:         Velkommen ved ordfører Gunn Cecilie Ringdal
8.35 – 9.00:         Innovasjon, omstilling og samarbeid må til for å øke verdiskapingen – også i Lier.
                           Tore Ø. Strømsodd, direktør i Innovasjon Norge, avdeling Buskerud og Vestfold.
9.00 – 9.05:         Innledning til debatt, Knut Andreas Kran, Leder av Lier næringsråd.
9.05 – 10.00:       Åpen diskusjon.

Ønsker du å delta på dette frokostmøtet? Klikk deg inn her for å melde deg på

Du kan også fylle inn i dette skjemaet direkte: