Torsdag 18. januar klokken 19.00.

Stena Recyclings planer om gjenvinningsanlegg på Lyngås vekker stort engasjement i Lier. Nå inviterer kommunen til åpent informasjonsmøte om saken.

På bakgrunn av det store engasjementet i saken om Stena Recycling AS inviterer kommunen nå til åpent informasjonsmøte.

Fylkesmannen stiller på møtet og innleder om forurensningssaken. I tillegg er Statens vegvesen, Stena Recycling AS og Lier Bondelag invitert. Møtet holdes på Haugestad i Lierbyen på torsdag 18. januar.

-Hensikten med møtet er å at saken skal være godt opplyst, og at folk skal få mulighet til å stille spørsmål, sier rådmann Bente Gravdal.

Tidspunktet for møtet er klokken 19.00 til 20.30.