Fredag 16. januar er det i Lier, som ellers i Drammensområdet, glatt på veiene. Ønsker du å melde fra om glatte kommunale veier, skal du nå kontakte VIVA IKS.

Politiet i Søndre Buskerud melder som svært glatte veier i Drammens-området fredag 16. januar.

Hvis du likevel må ut med bilen, oppfordrer vi deg til å kjøre veldig pent.

VIVA IKS (Vestviken interkommunale vei, vann- og avløpsselskap) har fra 1. januar 2015 overtatt alt ansvar for alle oppgaver knyttet til drift og vedlikehold, forvaltning, planlegging og utbygging av offentlige vann- og avløpsanlegg i eierkommunene.

Dersom du ønsker å melde fra om glatte veier i Lier, kontakt VIVA.