Årets frivillighetsmøte arrangeres tirsdag 17. oktober kl 18.00 på Haugestad.

Invitasjon er sendt ut til foreningene i Lier. Dette er et årlig møte der Kultur og fritid inviterer foreninger, enkeltfrivillige og folkevalgte, og selv møter med flere fra kommuneadministrasjonen som har et særlig forhold til frivilligheten. Møtet er åpent for alle.

Møtets hensikt er både å informere, inspirere/gi påfyll, gi anledning til å knytte kontakter, til dialog/debatt og mulige innspill fra frivilligheten. Møtet har forankring i kommunens strategiplan for kultur, idrett og friluftsliv som ble vedtatt i 2013 og også i den frivillighetspolitiske plattformen som ble vedtatt i vinter, men fellesmøter og samhandling/samskaping mellom frivilligheten og kommunen har lange og gode tradisjoner i Lier.

Møteinvitasjon med program finner du her