Vannprøvene tatt i Damtjern denne uken viser at badevannskvaliteten er tilbake på normalnivå.

På grunn av for høyt bakterieinnhold i vannet målt i slutten av juni, ble det frarådet å bade i Damtjern. Nye målinger foretatt denne uken viser at badevannskvaiteten nå er tilbake til et godt og normalt nivå, og dermed er det fra kommunens side gitt grønt lys til å bade i vannet.

Årsaken til de høye verdiene var trolig ekskrementrester fra dyr i området. Dette tynnes vanligvis fort ut og forsvinner, noe som bekreftes av den nye måleingen foretatt denne uken.

Her finner du målingene for badevannskvaliteten i Lier