Fire forslag til pakker og tre ulike bomsystem er lagt ut på høring i forbindelse med justering av Buskerudbypakke 2. Onsdag 17. januar klokken 18.30 inviteres det til et felles folkemøte for alle innbyggerne i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Møtet finner sted på Hotel Scandic Ambassadeur på Strømsø Torg i Drammen. Folkemøtet starter klokken 18.30. Tor Atle Odberg, daglig leder i Buskerudby-sekretariatet orienterer om høringsforslagene. Fagansvarlige hos de ulike partnerne i samarbeidet er tilstede for å svare på spørsmål.

Kan du ikke møte opp selv? Drammens Tidende livestreamer møtet

 Ønsker involvering

Politikerne er klare på at de ønsker å involvere innbyggerne i arbeidet med å sette sammen Buskerudbypakke 2 på nytt. Høringen varer fra 20. desember til 23. februar 2018.

Etter høringen, og justeringer basert på den, skal pakken til politisk vurdering første gang i mars, og, etter kvalitetssikring hos Statens vegvesen, på nytt i juni 2018.

Les mer om de ulike forslagene til pakker og bomsystemer her:

https://www.buskerudbyen.no/horing-om-nytt-innhold-buskerudbypakke-2/