Fristen for å søke er 15. september.

Tilskudd kan gis til enkle oppgraderinger og arrangementstekniske tiltak som vil gjøre eksisterende lokaler best mulig egnet til kulturformål.

Søknad med begrunnelse og budsjett sendes innen 15. september 2017 på epost: nina.guzman.toft@lier.kommune.no

Spørsmål rettes til Nina Guzman Toft på epost eller tlf 32 22 02 52.