Du kan følge møtet direkte på nett-tv fra klokken 18.30 torsdag 21. september.

I løpet av de neste ukene arrangeres det åpne møter i Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker om nytt innhold i Buskerudbypakke 2.

Hvordan skal vi unngå kø når innbyggertallet vokser? Hvordan få flere innbyggere til å sykle, gå og kjøre kollektivt?

Ny politisk behandling

Buskerudbypakke 2 er en omfattende transportpakke som skal bidra til å løse disse utfordringene. Et forslag til Buskerudbypakke 2 ble vedtatt politisk høsten 2016, men kravet om statlig fullfinansiering av nytt løp i E134 Strømsøtunnelen og fornyelse av Rv282 Holmenbrua ble ikke innfridd i Nasjonal Transportplan for perioden 2018 - 2029.

Med bakgrunn i det kommer Buskerudbypakke 2 tilbake til kommunestyrene og fylkesting for ny behandling.

Åpne møter

Derfor arrangerer Buskerudbyen nå åpne møter - for å gi god informasjon og samtidig svare på spørsmål.

Torsdag 21. september klokken 18.30 inviterer Buskerudbyen til et åpent møte på Lier bibliotek i Lierbyen. Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal skal ønske velkommen, mens leder for Buskerudby-sekretariatet, Tor Atle Odberg, orienterer om prosessen. Det inviteres til meningsutveksling rundt sentrale problemstillinger. Møteleder er Per Skøien, og hele møtet skal livestreames på nettsidene til Buskerudbyen.

Møt opp - bli informert og si din mening.

Her kan du følge møtet direkte på nett: