Torsdag 9.april arrangeres det åpent møte om rv.23 Linnes-E18 på Haugestad.

Møtet er fra kl. 18–20 og arrangeres av Statens vegvesen.

På programmet står arbeidet med reguleringsplanen for rv.23 Linnes-E18.

Her vil det bli en orientering om prosjektet og muligheter for publikum til å stille spørsmål.

Les mer om prosjektet

Velkommen!