Statens vegvesen og Lier kommune arrangerer åpent møte om planprogrammet for riksvei 23 Linnes – E18 torsdag 9. mars.

Lier kommune og Statens vegvesen ønsker velkommen til både et åpent møte og åpne kontordager om planprogrammet for riksvei 23 Linnes – E18.

Det åpne møtet arrangeres torsdag 9. mars klokken 18.00 på Lier kulturscene. De åpne kontordagene blir mandag 13. mars og onsdag 15. mars mellom klokken 15.00 og 18.00 på Lier bibliotek, som du finner i Fosskvartalet i Lierbyen.

Høringsfristen for å gi innspill til planprogrammet er 31. mars 2017

Les mer om prosjektet rv 23 – E18 hos Statens vegvesen:   http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv23linnese18