Lier kommune inviterer til et åpent dialogmøte om Damtjern mandag 30. oktober.

Kommunen arrangerer åpent dialogmøte på Haugestad om forurensningssituasjonen i Damtjern, etablerte og planlagte tiltak.

Bakgrunnen for møtet er avisoppslagene i sommer om vannkvaliteten i tjernet. Grunnen til at vi velger å arrangere et åpent møte er at det er mange i Lier som har et forhold til Damtjern, og som bruker området til rekreasjon, fisking og bading. Jeg vil derfor tro det er mange som sikkert både kunne tenke seg mer informasjon om situasjonen for tjernet, og som kanskje også har innspill om hva som kan og bør gjøres der, sier Nina Alstad Rukke, rådgiver for vannmiljø i Lier kommune.

Her er program for møtet:

1400 – 1405: Velkommen. Ordstyrer Einar Jørstad (Lier kommune)
1405 – 1420: Hvordan er vannkvaliteten i Damtjern sammenliknet med andre vann i regionen? Morten Eken, vannregionmyndighet (Buskerud Fylkeskommune)
1420 – 1435: Hvordan følger Fylkesmannen opp? Hilde Sundt Skålevåg, Fagsjef forurensning og vannforvaltning, Fylkesmannen i Buskerud
1435 - 1450: Foreløpige resultater fra biologiske undersøkelser i Gjellebekken. Håkon Gregersen, Norconsult / Erik Garnås, Fylkesmannen i Buskerud
1450 – 1510: Hva ønsker brukerinteressene at skal gjøres? Forum for Natur og Friluftsliv & Drammen Sportsfiskere
1510 – 1530: Hvordan følger bedriftene i nedbørfeltet opp? Bodil Eggen. Franzefoss Pukk, avdeling Lierskogen
1530 – 1550: Engasjerte miljøpolitikere i Lier. Janicke Solheim og Runar Gravdal
1550 – 1600: Pause med kaffe og frukt
1600 – 1700: Diskusjon/dialog