Kom med innspill og møt opp på åpent møte om temaet mandag 17. oktober.

Lier kommune arrangerte i fjor et frivillighetsseminar på Haugestad med påfølgende kafédialog. En av konklusjonene var at det er et ønske om å lage en overordnet frivillighetspolitisk plattform for Lier.

Nå har en arbeidsgruppe jobbet sammen et halvt års tid og kommet med et utkast til en frivillighetspolitisk plattform.

 Nå kan du være med på å utforme frivillighetspolitikken i Lier kommune. FOTO: stokpic.com
Kom med innspill til frivillighetspolitisk plattform. (Foto: stokpic.com)

- Denne skal legges frem for politisk behandling og vedtak, men før det ønsker vi å høre om det er noe i denne som lag, foreninger og frivillige savner eller ønsker endret. Vi inviterer derfor til å komme med innspill – og har satt fristen til mandag 24. oktober, forteller kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Det legges også opp til et åpent møte for foreninger og frivillige sammen med kommunens folkevalgte og administrasjon mandag 17. oktober klokken 18.00 på Haugestad. 

Her er forslaget til frivillighetspolitisk plattform for Lier