Naturvernforbundet i Lier og Gunnersbråtan barnehage er vinnerne av årets miljøpriser i Grønne Lier.

Barnas miljøpris skal stimulere til å utvikle holdninger og engasjement for miljøvern blant barn og unge i kommunen. Prisen skal gis for et prosjektarbeid knyttet til miljø, og kan deles ut til skoler, skoleklasse, barnehage eller andre organiserte barnegrupper.

Barnas miljøpris blir tildelt Gunnersbråtan barnehage for deres humleprosjekt. 

(Klikk på bildene, så blir de større)

Juryens begrunnelse: Gunnersbråtan barnehage viser med sitt prosjekt engasjement for en viktig og aktuell problemstilling. Humlene har en veldig vesentlig rolle både i kulturlandskapet og i naturlige økosystemer, ettersom humlene er med å bestøve svært mange plantearter, som er essensielt for plantenes utbredelse. Juryen er entusiastisk for dette humleprosjektet og håper at miljøprisen vil bidra til at flere barnehager og skoler i Lier ønsker å lære mer om humler, og viktigheten av å ta vare på våre humlearter.

Naturvernforbundet i Lier vinner miljøpris 2016

Miljøprisen går til privatpersoner, organisasjoner, næringsliv og offentlige virksomheter for deres miljøinnsats. Miljøprisen går til noen som ved sin innsats for miljøarbeidet i Grønne Lier kan fremstå som et godt eksempel for andre ved å ha gjort en innsats over tid, være en pioner, eller ha gitt betydelige resultater.

Med miljøinnsats menes tiltak som kan bedre det fysiske miljøet i Grønne Lier for eksempel renere vann, luft og jord. Reduksjon av klimagasser, forurensning og støy. Bevaring av natur, kulturlandskap og ressurser. Miljøriktig forbruk og avfallshåndtering. Miljøvennlig bygging og fornybar energi.

Grønne Liers miljøpris blir tildelt Naturvernforbundet i Lier

(Klikk på bildet, så blir det større)

Juryens begrunnelse: Juryen mener at Naturvernforbundet i Lier gjør en veldig viktig jobb med å verne om, og å ta vare på verneverdig natur i Lier. De er svært aktive med sitt engasjement, fra saker om ivaretakelse av sårbare enkeltarter, behov for vern av naturområder, til formidling av viktigheten av å ta vare på vårt biologiske mangfold.

Naturvernforbundet er en synlig deltaker i den offentlige debatten i Lier som naturens egen stemme. Juryen ønsker derfor å hedre denne langvarige innsatsen med å ta vare på naturen vår.

Prisene ble delt ut 21. juni

Årets jury har bestått av: Jan Stolp (leder fra Sp), Hedda Kyrkjerud (Ap), Gina Ekeberg (H), Maria Kristine Løkstad Grande (V), Mona Skaar Thorsrud (Lier næringsråd), Jens Kristian Andresen (Naturvernforbundet), Kristian Liuhagen Brurberg (Oddevall skole), Gustav Clausen (Sylling skole, ungdomsstrinnet)

Miljøprisen i Grønne Lier og Barnas Miljøpris ble delt ut under kommunestyremøtet 21. juni av ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H).