Et samlet kommunestyre i Lier har bedt om en plan for hvordan Lier-samfunnet kan hjelpe i flyktningkrisen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bidra.

Under kommunestyret tirsdag 8.september, ba alle partiene i Lier om en sak om flyktningsituasjonen og hvordan Lier kan bidra.

Saken skal opp i neste kommunestyremøte 5. oktober, og skal blant annet inneholde en konkret plan for hvordan Liers ressurser kan mobiliseres ved å koordinere kommunen, frivilligheten og innbyggere, under ledelse av administrasjonen. Saken skal også se på muligheten for å ta imot flere flyktninger.

Dersom du har innspill eller ønsker å hjelpe flyktningene, kan du ta kontakt med servicetorget eller send mail til postmottak@lier.kommune.no.