Det har vært en stor økning i antallet barn under 15 år som kommer alene til Norge for å søke asyl. Nå har du muligheten til å hjelpe noen av disse.

Alle enslige mindreårige flyktninger trenger trygghet og omsorg fra voksne. Noen får plass i døgnbemannet bofellesskap, mens andre har behov for fosterhjem.

Lier kommune ønsker å hjelpe enslige mindreårige flyktninger, og ønsker å komme i kontakt med familier som kunne tenke seg å være:

* Besøksfamilie, eksempelvis i helger

* Vertsfamilie, har hybel tilknyttet bolig

* Fosterfamilier

Fosterhjemstjenesten i Buskerud holder informasjonsmøte om dette torsdag 28. april klokken 18.00 på Grønland 68 i Drammen.

Her kan du lese brosjyren