NVE varsler flom- og jordskredfare de kommende dagene. Vi anbefaler å sjekke stikkrenner og sluk.

Det er meldt store mengder nedbør de neste døgnene. Det vil føre til vannføringsøkning i elver og bekker, med fare for flom.

Viva iks overvåker situasjonen fra time til time, og har gjort forebyggende tiltak som å kontrollere og tømme sluk, kontroll av bekkerister, bekkeinntak, stikkvannsrenner osv.

Vi anbefaler også privatpersoner å sjekke stikkrenner og sluk på sine eiendommer.

Oppdager du problemer med vei, vann eller avløp, meld fra til Viva iks på tel: 32 22 58 00 eller epost: postmottak@viva-iks.no på dagtid.

På kveldstid ring vakttelefonnummer for Lier:
Vann:  32 22 58 83
Avløp:  32 22 58 87