Kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene i Lier kommune dekkes av brukerne og kalles for selvkostprinsippet.

I kortversjonen av Lier kommunes årsrapport har vi forsøkt å forklare prinsippet rundt selvkost i forbindelse med vann- og avløpstjenester.

Illustrasjon som forklarer selvkostprinsippet.

Klikk her for å få en bedre versjon av illustrasjonen.

De aller fleste innbyggerne i Lier kommune er koblet til kommunale vann- og avløpsanlegg. Kostnadene knyttet til disse tjenestene dekkes av brukerne. Dette kalles selvkostprinsippet og betyr at brukerne dekker de faktiske utgiftene og at kommunen ikke tjener penger på disse tjenestene.

Enkelt forklart betyr det at innbyggerne betaler for eget forbruk og for "spleiselaget" alle vann- og avløpsabonnenter er med på.

 

LES ÅRSRAPPORTEN I KORTVERSJON HER (klikk på bildet for større versjon):