I Lier kommune kan du stemme både søndag 13. september kl 16-20 og på selve valgdagen 14.september kl09-21.

Søndag 13. september er valglokalene åpne fra kl 16-20.

På valgdagen 14. september er lokalene åpne fra kl 09-21.

Oversikt over valglokalene i Lier

Hvor du skal stemme, står på valgkortet ditt. Ta med deg dette og legitimasjon til valglokalet.

Godt valg!