Boligbyggelaget Usbl har inngått kontrakt med Lier kommune om å kjøpe vår aksjeandel i selskapet TVSS AS (Tranby Varme- og servicesentral AS).

Dermed blir Usbl ny hovedeier i selskapet med en eierandel i selskapet på 75 %. Øvrige 25 % utgjør til sammen 39 borettslag, barnehager o.a.

Styrker tjenestetilbudet i Buskerud

Usbl er et boligbyggelag med bred boligkompetanse, og er en solid aktør innenfor
boligutvikling og boligforvaltning. Selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester til
boligselskap og medlemmer, og holder til ved 11 ulike kontorer på Østlandet, deriblant i Lier.

Usbl har som ambisjon å styrke sitt tjenestetilbud til boligselskap i Buskerud, blant annet
innenfor vaktmester og – håndverktjenester. Usbl er godt etablert med denne type tjenester
i andre områder hvor selskapet opererer, gjennom selskapet Usbl Boservice AS, men dette
har manglet i Buskerud.

- Et oppkjøp av aksjer i TVSS vil være et viktig grep i denne retningen, og gjør at vi i større
grad kan tilby denne type tjenester i området, sier regionleder Buskerud i Usbl, Britt
Kåsin.

Sikrer verdiskapning i regionen

- Med Usbl som eier av TVSS AS får vi en eier som tilbyr vaktmester- og
håndverkstjenester som naturlig del av sin kjernevirksomhet, og kan sikre verdiskapning
til det beste for både ansatte og borettslag/sameier i kommunen og området rundt.
Dette har vært et viktig mål for Lier kommune i denne prosessen, sier
eierskapsansvarlig Bjørn Harry Støle i Lier kommune.


Kontaktpersoner for ytterligere informasjon:

Britt Kåsin - Regionleder Buskerud i Usbl, Tlf. 901 35 970, epost: britt.kaasin@usbl.no
Bjørn Harry Støle – Lier kommune, Tlf. 913 96 668, epost: bjorn.harry.stole@lier.kommune.no