Barn og unge er fremtiden, derfor ønsker Lier kommune å involvere dem i arbeidet med kommunereformen.

Lier kommune har tatt en aktiv rolle i arbeidet med regjeringens kommunereform.

Nå har kommunen mottatt 600.000 kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud til aktiviteter for å informere og høre innbyggernes synspunkter, særlig for å involvere Lier-ungdommen. Lier kommune er en av fire kommuner i Buskerud som får midler fra fylkesmannen til dette arbeidet, og er den kommunen som får nest mest.

Lier kommunes arbeid med kommunereformen
 
Dette er noe av det Lier kommune planlegger å gjennomføre i 2015.
 
• Lage nettsted og brosjyre
• Involvering av ungdom
• Innbyggerundersøkelse
• Lokalpolitisk medvirkning og forankring
• Medvirkning i kommunens egen organisasjon
• Medvirkning fra interessegrupper og representanter i lokalsamfunnet

- Liungenes synspunkter på blant annet lokal tilhørighet og bruk av kommunale tjenester er viktig for oss i utredningsarbeidet. Ungdommene er fremtidens innbyggere, og er derfor spesielt viktig å få med, sier prosjektleder Einar Jørstad. 

Spent: Einar Jørstad, prosjektleder for kommunereformen, er spent og gleder seg til arbeidet med den videre prosessen.
Foto: Lier kommune