UDI avlyser flere av anbudskonkurransene om etablering av mottaksplasser for enslige, mindreårige asylsøkere. Det betyr at arbeidet med asylmottak på Frogner sykehjem avsluttes.

Lier kommune er nå i ettermiddag mandag 23.mai gjort kjent med at UDI avlyser de seks regionale konkurransene for å etablere asylmottak for enslige, mindreårige asylsøkere. Bakgrunnen er, i følge UDI, at det har kommet få asylsøkere til Norge så langt i år, og at behovet for nye mottak derfor er mindre. 

Det betyr at det ikke blir noe av rådmannens forslag om asylmottak på nåværende Frogner sykehjem, og arbeidet avsluttes.

Allerede 20.mai avsluttet UDI seks konkurranser på ordinære mottaksplasser. Nå avlyses også konkurranser om mottaksplasser for enslige, mindreårige asylsøkere.

- Etter at UDI avsluttet flere anbudskonkurranser forrige uke, har vi vært forberedt på at det kunne komme flere endringer. Sånn sett kom dagens avlysning av anbudskonkurransen ikke helt overraskende på oss, sier rådmann Hans-Petter Christensen.

Hva den videre bruken av Frogner sykehjem blir er det foreløpig for tidlig å si noe om.