Nå er det tid for å lese av vannmåleren igjen. Innmeldingsfrist er 31. desember 2015.

Viva IKS (Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap) sender i disse dager ut avlesningskort for vannmålere til alle husstander i Lier, Røyken og Hurum. 

Dette gjøres en gang i året, og er en forutsetning for at vann- og avløpsgebyrene faktureres korrekt.

På Viva sine nettsider får du mer informasjon om hvordan du leser av vannmåleren din og hvordan du registrerer forbruket ditt. Frist for å melde inn forbruket er 31. desember 2015.