Tannklinikker slår seg sammen

Lierbyen tannklinikk og Tranby tannklinikk blir slått sammen til en tannklinikk fra februar av.

Den nye tannklinikken heter Lier tannklinikk og får ny adresse og telefonnummer.

Den nye besøksadressen er:
Lier tannklinikk
Fosskvartalet 3. etasje
Bruveien 2
3403 Lier

Telefonnummer: 32 21 90 80

Sist oppdatert: 01. februar 2017