Areal-, transport- og miljøutvalget i Buskerudbysamarbeidet har vedtatt å legge forslaget til felles sykkelplan for Buskerudbyområdet ut til høring.

Planforslaget er en temaplan som i stor grad bygger på kommunenes vedtatte sykkelplaner. Hensikten med planen er å bidra til å legge grunnlaget for å nå målet om å doble andelen sykkelreiser og at 80 prosent av alle barn og unge går eller sykler til skolen.

Planforslaget definerer et fremtidig regionalt sykkelveinett og omfatter i alt rundt 300 kilometer sykkelveier, skriver Buskerudbyen på sine nettsider.

Planforslaget med vedlegg finner du her:

Høringsutgave

Vedlegg

Trykte versjoner av planforslaget kan ses på rådhuset i Lier i tillegg til en rekke andre offentlige kontorer i drammensregionen.

Arrangerer åpne møter

Det arrangeres to åpne møter om sykkelplanen:

Drammen
Tid: Torsdag 9. juni kl. 1800
Sted: Ambassadeur hotell, Strømsø torg 7

Kongsberg
Tid: Torsdag 16. juni, kl. 1800
Kongsberg rådhus, Mosebekksalen, Kirkegata 1.

Begge møtene varer anslagsvis et par timer.

Spørsmål i høringsperioden kan rettes til prosjektleder sykkel Trond Solem på trond@buskerudbyen.no eller telefon 900 33 710 900 33 710. Merknader til planforslaget sendes elektronisk til post@buskerudbyen.no eller som vanlig post til Buskerudbysamarbeidet, postboks 76, Rådhuset, 3300 Hokksund. Fristen for innsendelse av merknader er mandag 8. august 2016.