Meldingstopp i sosiale medier etter kl21.30, matpakkeverksted og felles måltider på skolen er noen av forslagene Lier-elevene har for å få sunnere levevaner. Tema for vårens De unges kommunestyre var nemlig sunne levevaner.

Philip Mouritsen Krogh (14), Kaysa Finsrud (14) og Sarah Schøyen (14) (bildet, trykk så blir det større) representerte Tranby skole under De unges kommunestyre (DUK) torsdag 31.mars. De forteller at de har lært mye nytt gjennom arbeidet med DUK.

- Jeg har lært at vi som er ungdommer vokser mye, og at vi derfor trenger mye søvn. Mer enn hva jeg var klar over. Vi har foreslått i klassen at vi ikke skal sende meldinger til hverandre på sosiale medier etter kl21.30 så vi får sove, sier Kaysa.

Forslaget om meldingstopp ble mottatt med delte meninger blant klassekameratene, men de har avtalt å snakke mer om det. Tranby-elevene hadde også laget en film om sunn mat, gode søvnvaner og fysisk aktivitet som de viste under møtet.

- Vi har ganske mye fokus på sunne matvaner og aktivitet på skolen, forteller Sarah. 

20 prosent spiser sunnere

Tema for vårens møte i De unges kommunestyre, var altså sunne levevaner og folkehelse. Elevene var utfordret på hva de selv kan gjøre for å hjelpe hverandre til et sunnere kosthold, mer fysisk aktivitet og et godt sosialt miljø på skolene. Matpakkeverksted, felles måltider og mer aktivitet i skoletiden var noe av forslagene. Oddevall skole viste frem at gjennom prosjektet Sunne, aktive liunger, som har vart i to år, har nå 20 prosent flere av elevene sunn matpakke.

Folkehelsekoordinator i Lier kommune Live Brekke er imponert over innsatsen og forslagene fra elevene. - Her er det veldig mye bra å bygge videre på når alle skolene etter hvert skal inn i prosjektet Sunne, aktive liunger. Mat- og bevegelsesglede er et viktig mål for prosjektet. Aktivitet er det nærmeste vi kommer en «mirakelpille», sier Brekke. 

Bildegalleri - trykk på bildene, så blir de større

Presentasjon i kommunestyret

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H), kommunalsjef Synnøve Tovsrud og folkehelsekoordinator Live Brekke valgte til slutt ut tre skoler som skal få presentere sine tiltak og forslag for Lier kommunestyre i mai. Valget falt elevene fra Tranby skole, Oddevall skole og Hennummarka til å gjøre dette.