Lier kommune har nå formalisert sitt samarbeid med Røde Kors og Sanitetskvinnene gjennom nye avtaler om beredskap.

Mandag 16. november signerte Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) en helt ny samarbeidsavtale med Lier Røde Kors om beredskap. Samtidig ble også avtalen med sanitetsforeningene i Lier fornyet.

Signerte: Røde Kors-leder Lars B. Larson (bak f.v.), ordfører Gunn Cecilie Ringdal, beredskapsleder Morten Egeberg, Bjørg Nordbæk fra Tranby Sanitetsforening, Grete Gilje leder for Lier Sanitetsforening og Jorunn Sjølie signerte nye berdeskapsavtaler

- Det er fint at vi får på plass disse avtalene nå. Frivillighetsarbeidet i Lier betyr veldig mye, og det gir en stor merverdi for kommunen, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Også beredskapsleder i Lier kommune, Morten Egeberg, er glad for å ha avtalene på plass.
- Avtalene skal sikre god samhandling og forutsigbarhet for begge parter. Dette er en viktig styrke for beredskapen og sikkerheten for liungene og de som måtte oppholde seg i kommunen dersom det skulle oppstå en krise, sier Egeberg.

Varme hender og materiell

Leder for omsorgsberedskapsgruppa for Sanitetskvinnene i Lier, Jorunn Sjølie, forteller at det er først om fremst varme hender og driftig kjøkkentjeneste de kan bistå med.

- Vi kan blant annet hjelpe med mat og forpleining til skadde og hjelpemannskaper, servere mat og organisere kjøkkentjenester, sier hun.

Lier Røde Kors bidro blant annet under asylmottakbrannen på Lierskogen i 2010, og leder av Lier Røde Kors, Lars B. Larson mener det er en styrke at den formelle avtalen nå er signert.

- Vi har en del materiell som det kan være nyttig for kommunen å ha tilgang til. Vi kan også bidra ute på et skadested dersom det er nødvendig, sier Lars B. Larson.

Fokus på beredskap

Lier kommune styrker også innsatsen på beredskapsarbeidet i kommunen. Fra 1. mars 2016 blir Morten Egeberg beredskapsleder på fulltid. Tidligere i høst gjennomførte også kommunen en firedagers kriseøvelse i regi av Fylkesmannen i Buskerud og i begynnelsen av november var alle virksomhetslederne med på en heldagssamling om beredskap og kriseledelse.