Erik Modal (44) har takket ja til stillingen som kommunikasjonsrådgiver for digitale kanaler i Lier kommune.

Erik Modal har jobbet som frilansjournalist og digital rådgiver det siste halvannet år, og har før det jobbet blant annet en årrekke i Drammens Tidende med utvikling av mediehusets digitale flater. Han har også solid kompetanse fra blogg-segmentet, sosiale medier og brukerinvolvering i medier – i tillegg til tung redaksjonell erfaring.

Varierte oppgaver

Den kommunale hverdagen er sammensatt, og det er stadig større forventninger til vår dialog med omgivelsene.

Erik Modal vil blant annet bidra til at kommunen har en god nettside, og er tydelig til stede i sosiale medier og andre digitale kanaler kommunen kan bruke i sin interne og eksterne kommunikasjon med innbyggere, folkevalgte, næringsliv og andre samarbeidspartnere.

- Jeg gleder meg veldig til å hjelpe Lier kommune til å løfte seg digitalt, og til å bli bedre kjent med de ansatte i denne fine kommunen. Jeg vet at Lier har mange spennende kvaliteter. Her finnes mange muligheter, og det blir en fornøyelse å få lov til å bidra i en organisasjon som har mange jern i ilden, sier Erik Modal.

Over 80 søkere

Det var over 80 søkere til stillingen, og av dem var det svært mange godt kvalifiserte kandidater. Kommunikasjonssjef Kristine G. Kjelsrud er glad for at Erik Modal takket ja til stillingen.

- Med Erik på laget, er vi bedre rustet til å løfte oss digitalt og til bruke verktøy som kan gjøre den digitale dialogen med omverdenen både bedre og mer effektiv. At han i tillegg kjenner til Lier og kommunesektoren gjennom sitt arbeid som journalist er også bra, sier Kjelsrud.

Erik Modal tiltrer stillingen i april.