Organisasjoner, foreninger og lag som driver med arbeid innenfor psykatri/rus kan søke støtte hos Lier kommune.

Kompetansen og arbeidet til lag, foreninger og organisasjoner innenfor psykiatri/rus er viktig. Lier kommune har derfor satt av penger til å støtte denne typen arbeid.

De som kan søke må ha tilhørighet i Lier og være tilknyttet en hovedorganisasjon. Arbeidet må bestå i informasjon, råd/veiledning og støtte i samtaler eller pr.telefon. 

Søknadsfrist er 18.september 2016

De som allerede har sendt inn søknad om støtte trenger ikke søke på nytt.

Søknaden sendes:

Lier Kommune
Rådgivningsenheten v/Brita M.O.Snarheim
Postboks 205
3401 Lier

eller pr.e-post: brita.snarheim@lier.kommune.no