Stort engasjement på infomøte om Stena Recycling

Mellom 100 og 200 mennesker møtte opp til det åpne informasjonsmøtet om planene til Stena Recycling torsdag 18. januar.

Stena Recyclings planer om gjenvinningsanlegg på Lyngås vekker stort engasjement i Lier. Det gjenspeilet også oppmøtet under det åpne informasjonsmøtet som Lier kommune arrangerte på Haugestad.

På møtet fikk Stena Recycling anledning til å presentere planene, og representanter fra Fylkesmannen i Buskerud innledet om forurensningssaken. I tillegg holdt Torgeir Bjerknes, plan- og bygningssjef i Lier kommune, et innlegg om planstatus og handlingsrommet. 

Lier Bondelag, Naturvernforbundet, nabogruppa og Lierelva Fiskeforening var også invitert til å si noe på møtet.

- Vi er glade for at så mange stilte opp, og at vi fikk til en god dialog på møtet. Det er fint å se stort engasjement og konstruktive innspill fra alle parter, sa Lier-rådmann Bente Gravdal etter det åpne møtet.

Klagesaken kommer til behandling i miljøutvalgets møte 24.januar, og saken skal også behandles i formannskapet. Fylkesmannens klagefrist er satt til 25.januar. 

Her kan du lese artikkel fra Lierposten (krever abonnement)

Presentasjon av Stena Recycling

Presentasjon av Torgeir Bjerknes, plan- og bygningssjef, Lier kommune

Vi legger ut presentasjonen til Fylkesmannen når den er tilgjengeliggjort.

Sist oppdatert: 19. januar 2018