Hvordan vil det nye knutepunktet i Fjordbyen se ut? Tre arkitektkontorer har kommet med sine forslag.

Et godt kollektivknutepunkt med jernbanestasjon, bussforbindelser og god tilgjengelighet for både myke og harde trafikanter er et nødvendig utgangspunkt for å utvikle et godt sentrumsområde.

Drammen og Lier kommuner, NSB og ROM eiendom har i samarbeid med Jernbaneverket, Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune, Brakar og Buskerudbyen utforsket mulighetene til å utvikle et slikt knutepunkt på Lierstranda. Knutepunktet er helt sentralt for å gjøre det enklere og mer effektivt å reise kollektivt, og på den måten bidra til å redusere biltrafikken. 

Tre team, tre ulike forslag

- Vi har latt tre team med arkitekter og andre faggrupper lage hvert sitt forslag til hvordan ser for seg at det kan være. De tre teamene har levert forslagene sine nå og vi skal i gang å bedømme dem, sier prosjektleder for fjordbyen, Jan Moen.

Forslagene ble presentert for samarbeidspartnerne under et møte på Haugestad i Lierbyen 25.september.

- Dette er innspill vi skal jobbe med og ta med oss inn i det formelle planarbeidet. Det skal også presenteres for politikerne i de to kommunene, sier kommunalsjef Synnøve Tovsrud.

De tre teamene har løst oppgaven ulikt, både når det gjelder plassering av knutepunktet og hvordan de ellers tenker seg trafikk og funksjon løst. 

Felles for alle tre er at de har valgt å gå langt utenfor knutepunktet i sine forslag til løsninger. Alle tre har forslag til bebyggelse og veiløsninger for hele Lierstranda.

Klikk på bildene, så blir de større

Forskjellige: Juul|Frost, LPO og Ghilardi+Hellsten presenterer forslaget til det nye knutepunktet forskjellig.

LPO med flere

LPO og teamet de samarbeider med, foreslår å legge en ny jernbanestasjon ved Strandbrua og gruppere de ulike funksjonene i knutepunktet rundt den. De foreslår å inkludere søndre del av dagens Lierstranda i knutepunktet. Områdene sør og nord for jernbanelinja /Strandveien knyttes samme med en bred kulvert for myke trafikanter under jenbanestasjonen.

Presentasjon LPO med flere 

Juul|Frost

Juul | Frost, i samarbeid med Moe rådgivende ingeniører legger stasjonen enda nærmere Brakerøya, og foreslår en stor passasje for myke trafikanter under stasjonen i forlengelse av en bred allmenning som strekker seg ned til sjøen. På allmenningen er det bybane-/busstopp, oppholdsarealer, serveringssteder og butikker.

Presentasjon Juul|Frost 

Ghilardi+Hellsten

Ghilardi + Hellsten og Norsam har en løsning der jernbanen er hevet slik at man kan komme under på flere steder. Slik kan barriereeffekten av jernbanelinjen motvirkes. De foreslår å legge stasjonen i vestre del av Tømmerterminalen og har forslag til hvordan utbyggingen kanskje i etapper.

Presentasjon Ghilardi+Hellsten