27.oktober kl19 inviterer Lier kommune til informasjonsmøte om frivillig innsats for å hjelpe flyktningene i Lier. Møtet er på Lierbyen seniorsenter.

Vi mottar mange henvendelser fra enkeltpersoner, foreninger og frivillige som gjerne vil bidra og som ønsker å gjøre en innsats for flyktninger i Lier.

Derfor inviterer vi til informasjonsmøte 27.oktober kl19. Møtet er på Lierbyen seniorsenter.

Målet med møtet er at det frivillige engasjementet samkjøres og omsettes til en målrettet innsats for de flyktningene som er bosatt og som skal bosettes i Lier i årene framover.

Dette informasjonsmøtet gir en oversikt over hva som gjøres både fra kommunen sin side og fra frivillige instanser i dag, og kan forhåpentligvis inspirere til nye typer samarbeid og tiltak.

Ønsker du å hjelpe:

Lier Frivilligsentral:
Har ansvar for å koordinere det frivillige flyktningarbeidet i Lier kommune.
Ta kontakt dersom du ønsker å gi av din tid eller bidra på annen måte.
Tlf: 32 22 03 78 – epost: kathrine.hoem@lier.kommune.no

Fylkesmannen i Buskerud:
Dersom du ønsker å bli verge for en enslig, mindreårig flyktning, ta kontakt med fylkesmannen i Buskerud. http://www.vergemal.no/

Fosterhjemtjenesten i Buskerud:
Har du rom til én til og har lyst til å bli fosterhjem? Ta kontakt med fosterhjemtjenesten i Buskerud.
Tlf: 466 17 800 e-post: buskerud.inntak.fosterhjem@bufetat.no