Ved å avdekke snublefeller og lære mer om ernæring, blodtrykk og medisinering, skal medarbeiderne i helse- og omsorg hjelpe de eldre med å holde seg på beina.

Å bidra til at brukerne holder seg på beina og ikke faller, er ett av tre fokusområder for helse- og omsorg i Lier kommune i 2015.

Under slagordet Grip sjansen - hold balansen er mars måneden for å forebygge fall.

Kurser 600 medarbeidere

I løpet av året skal alle de 600 medarbeiderne i hjemmesykepleien og på sykehjemmene i Lier kommune gjennom et omfattende kursprogram. Legemiddelhåndtering og ernæring er de to andre fokusområdene.

I mars står altså å hindre fall på timeplanen, og medarbeiderne skal på to halvdagssamlinger på Haugestad. Der står blant annet ernæring, blodtrykk og medisinhåndtering på programmet.

- Hvis en bruker har falt én gang, er det større fare for at personen faller på nytt. Derfor er det viktig at medarbeiderne blir enda flinkere til å avdekke snublefeller, forklarer rådgiver Torill Groth, og får støtte av fagsjef Liv Heidi Brattås Remo.

Registrerer fall

Fra januar har kommunen også begynt å registrere hvor ofte brukere i hjemmetjenesten og på sykehjemmene faller, hvorfor de faller og ikke minst om de får skader. Dette er nyttig informasjon i arbeidet med å forebygge fall. I tillegg til samlingene på Haugestad, vil fokusområdene være sentrale temaer på avdelingsmøter og i samtaler med pårørende.

- Pårørende og brukerne selv kan også forhindre fall. Kanskje er det smart å fjerne teppet i gangen eller bytte ut de litt glatte tøflene, fortsetter Groth.

Groth planlegger også å sende ut en liten informasjonsplakat til brukere og pårørende.

Holder balansen: Sammen med alle medarbeiderne i omsorgstjenestene i Lier kommune, skal rådgiver Torill Groth (foran) og fagsjef Liv Heidi Brattås Remo jobbe for at de eldre lærer mer om hvordan de kan unngå å falle.

Foto: Lier kommune